ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1ตั้งอยู่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย  ต.เมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

ลักษณะและสภาพทั่วไป ประกอบด้วยบ่อสูบน้ำใต้ดิน จำนวน 104 บ่อ สามารถสูบและส่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกในเขตอำเภอสวรรคโลกได้ในพื้นที่ประมาณ 36,000 ไร่ และเริ่มได้ดำเนินการตั้งปี พ.ศ. 2528 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพภูมิประเทศและสภาพดิน พื้นที่อยู่ในเขตทุ่งราบของอำเภอสวรรคโลก ซึ่งมีแม่น้ำยมไหลผ่านกลางพื้นที่ ด้านทิศเหนือจดเชิงเขา สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปมีความลาดเทจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ พื้นดินมีระดับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ 60 เมตร ภายในพื้นที่มีเนินเตี้ย ๆ กระจายอยู่ทั่วไป พื้นที่ตามแนวชายฝั่งแม่น้ำยมเป็นที่สูงตลอดแนวลำน้ำทำให้ระบายน้ำออกจากพื้นที่ไม่สะดวกและมักเกิดปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณที่ลุ่มเมื่อถึงฤดูฝน

สภาพภูมิประเทศในฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วนใหญ่ ๆ (กรมพัฒนาที่ดิน)

     1. ที่ลุ่มมาก มีเนื้อที่ประมาณ 11,000 ไร่ เป็นบริเวณที่เหมาะสมในการปลูกข้าว แต่อาจประสบภาวะน้ำท่วมในฤดูฝนจึงไม่เหมาะสมที่จะใช้ปลูกพืชไร่, ผักและผลไม้ (ตำบลวังพิณพาทย์, วังไม้ขอน, ย่านยาว, และตำบลในเมือง)

     2. ที่ลุ่มปานกลาง มีเนื้อที่ประมาณ 5,500 ไร่ ใช้ปลูกข้าวได้ดีโดยไม่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วม (ตำบลวังพิณพาทย์, ตำบลนาทุ่ง)

     3. ที่ดอนมีเนื้อที่ประมาณ 19,500 ไร่ เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่พบมากในพื้นที่ตำบลป่ากุมเกาะและตำบลในเมือง อาจถือได้ว่าเป็นที่ที่เหมาะสมในการปลูกพืชไร่มากที่สุดในเขตอำเภอสวรรคโลก

สภาพดิน ดินในบริเวณฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีลักษณะเป็นดินแม่น้ำมีความหนาของชั้นดินมาก โดยเฉพาะบริเวณส่วนกลางของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 ซึ่งมีน้ำท่วมอยู่ประจำและมีการระบายน้ำไม่ค่อยดี ดินในเขตโครงการฯ เกือบทั้งหมดประกอบด้วยดิน 3 ชุด คือ

          ดินชุดศรีสัชนาลัย ประมาณ 50%

          ดินชุดนครปฐม ประมาณ 30%

          ดินชุดกำแพงแสน ประมาณ 15%

ระบบ ปั้มสูบน้ำ ประกอบด้วย

          NATIONNAL PUMP  จำนวน     104   บ่อ

ระบบระบายน้ำ ประกอบด้วย

          คลองระบายน้ำ จำนวน 19 สาย ยาว 82.075 กิโลเมตร (ประกาศทางน้ำชลประทานแล้ว)

ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทาน ประกอบด้วย

           ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทานขนาด (F5) จำนวน 4 สาย   มีความยาวรวม 8.554 กิโลเมตร

          ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทานขนาด (F6) จำนวน 52 สาย มีความยาวรวม 81.340 กิโลเมตร

          ถนนทางลำเลียงย่อยชลประทาน ประเภท ก จำนวน 7 สาย   มีความยาวรวม 43.575 กิโลเมตร

อัตรากำลัง   ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 80 คน โดยแบ่งออกเป็น

          ข้าราชการ จำนวน 1 คน

          ลูกจ้างประจำ จำนวน 79 คน

 

Multimedia โครงการ

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

                                  

     

     

     

ผู้บริหาร

นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ค้นหาโดย Google

สมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้0
เมื่อวาน13
อาทิตย์ที่ผ่านมา79
เดือนที่ผ่านมา79
รวมผู้เยี่ยมชม76321

Currently are 4 guests and no members online

ช่องทางให้คำเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียน

1 ติดต่อด้วยตนเองที่โครงการส่งน้ำฯสุโขทัย
2 เวทีประชาคม
3 งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
4 ทาง Facebook
5 ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

speedtest

แปลงค่าพิกัด

ภูมิศาสตร์ (degrees decimal) =To/From=UTM

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

สถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

พยากรณ์อากาศ

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

สำนักงานชลประทานที่ 4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 055641799    โทรสาร 055641927

Mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายวิศวกรรม

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายจัดสรรน้ำ

 

admin:somchai 081-6054069