ฝ่ายช่างกล

 

     ฝ่ายช่างกลโครงการฯ ที่ทำการอยู่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ลักษณะงาน

     ซ่อมบำรุงรักษาบ่อสูบน้ำใต้ดิน ฯ จำนวน 204 บ่อ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซน 1 จำนวน 104 บ่อ โซน 2 จำนวน 100 บ่อ การซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดิน ฯ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

          1.ซ่อมแซมแบบฉุกเฉิน

          2.ซ่อมแซมตามแผนงาน

ลักษณะการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ชุด

     ชุดที่ 1 ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ มีหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 204 บ่อ

     ชุดที่ 2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย

          หน่วยที่ 1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซน 1

          หน่วยที่ 2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซน 2

ลักษณะการซ่อมแซม

     1.ซ่อมแซมแบบฉุกเฉิน คือการซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินตามใบแจ้งซ่อมของแต่ละฝ่าย

     2.ซ่อมแซมตามแผนงาน คือ การซ่อมแซมตามแผนงานที่กำหนดไว้ คือ 3 เดือน 6 เดือน 1ปี 2 ปีและ 3 ปี

อัตรากำลังยานพาหนะและเครื่องจักรกล ดังนี้.-

ที่ตั้ง

     ฝ่ายช่างกลโครงการฯ ที่ทำการอยู่บริเวณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ลักษณะงาน

     ซ่อมบำรุงรักษาบ่อสูบน้ำใต้ดิน ฯ จำนวน 204 บ่อ แบ่งออกเป็น 2 โซน คือ โซน 1 จำนวน 104 บ่อ โซน 2 จำนวน 100 บ่อ การซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดิน ฯ แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ

          1.ซ่อมแซมแบบฉุกเฉิน

          2.ซ่อมแซมตามแผนงาน

ลักษณะการทำงานแบ่งออกเป็น 2 ชุด

     ชุดที่ 1 ซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำ มีหน้าที่ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ จำนวน 204 บ่อ

     ชุดที่ 2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ แบ่งออกเป็น 2 หน่วย

          หน่วยที่ 1 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซน 1

          หน่วยที่ 2 ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าโซน 2

ลักษณะการซ่อมแซม

     1.ซ่อมแซมแบบฉุกเฉิน คือการซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดินตามใบแจ้งซ่อมของแต่ละฝ่าย

     2.ซ่อมแซมตามแผนงาน คือ การซ่อมแซมตามแผนงานที่กำหนดไว้ คือ 3 เดือน 6 เดือน 1ปี 2 ปีและ 3 ปี

อัตรากำลังยานพาหนะและเครื่องจักรกล ดังนี้.-

ยานพาหนะ

     1. รถเครน ขนาด 5 ตัน สำหรับยกซ่อมแซมบ่อสูบน้ำใต้ดิน ฯ

     2. รถตักดินล้อยาง สำหรับซ่อมแซมงานสนาม

     3. รถบรรทุกขนาด 1 ตัน สำหรับบรรทุกอุปกรณ์ซ่อมแซมงานสนามโซน 2

     4. รถบรรทุก ขนาด 2 ตัน สำหรับบรรทุกอุปกรณ์ซ่อมแซมงานสนามโซน 1

     5. รถบรรทุก ขนาด 6 ตัน สำหรับบรรทุกอุปกรณ์ซ่อมแซมงานสนามโซน 1-โซน 2

     6. รถตรวจการ สำหรับใช้งาน ตรวจงานสนามโซน 1-โซน 2

เครื่องจักรกล

     1. เครื่องอัดลม ขนาด 600 CMF สำหรับใช้งานเป่าล้างบ่อสูบน้ำใต้ดิน

     2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 110 KVA สำหรับใช้งานสำรองจ่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

     3. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว สำหรับใช้งาน สูบน้ำบริเวณเขตพื้นที่โครงการฯ

     4. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 3 นิ้ว สำหรับใช้งาน สูบน้ำบริเวณเขตพื้นที่โครงการฯ

 

Multimedia โครงการ

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

                                  

ผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ

ผู้อำนวยการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ค้นหาโดย Google

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13นโยบายสำคัญของกระทรวง

 

นโยบายกระทรวงเกษตรในพื้นที่โครงการฯ

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการเกษตรแปลงใหญ่(ข้าว)ต้นแบบ สุโขทัย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้13
เมื่อวาน45
อาทิตย์ที่ผ่านมา111
เดือนที่ผ่านมา589
รวมผู้เยี่ยมชม50612

Currently are 4 guests and no members online

speedtest

แปลงค่าพิกัด

ภูมิศาสตร์ (degrees decimal) =To/From=UTM

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

สถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

พยากรณ์อากาศ

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

สำนักงานชลประทานที่ 4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 055641799    โทรสาร 055641927

Mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายวิศวกรรม

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายจัดสรรน้ำ

 

admin:somchai 081-6054069