KM การคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ

 ขั้นตอนการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ  สรุปได้ดังนี้ 

     ทางฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-2 จัดทำรายงานการสูบน้ำประจำเดือน  โดยการคัดลอกข้อมูลจากสมุดบันทึกการใช้น้ำของผู้รักษาอาคาร  ลงในแบบฟอร์มที่โครงการจัดเตรียมให้โซนแมน นำไปรวบรวมส่งให้กับที่ทำการฝ่ายส่งน้ำฯ นำไปคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำ จัดทำรายการส่งน้ำสรุปของแต่ละบ่อและบิลค่ากระแสไฟฟ้า ตามใบแจ้งหนี้ของการไฟฟ้า นำอัตราเฉลี่ยค่าน้ำไปคำนวณเงินที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำจะต้องจ่ายของแต่ละบ่อ

 สูตรในการคิดค่ากระแสไฟฟ้า ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1-2  

สูตรที่ 1  กรณีที่มีการสูบน้ำจากบ่อสูบน้ำ  ค่าน้ำที่เกษตรกรผู้ใช้น้ำแต่ละรายจะคำนวณจากบ่อสูบน้ำนั้นๆ คำนวณจากสูตร   

             ค่าน้ำ   =   ( บิลค่ากระแสไฟฟ้า – ค่าไฟฟ้าที่ผู้รักษาอาคารใช้ ) x ปริมาณน้ำที่เกษตรกรแต่ละรายใช้

                                                                 ปริมาณน้ำที่สูบในบ่อสูบน้ำนั้นๆ

 สูตรที่ 2  กรณีที่ไม่มีการสูบน้ำจะต้องเฉลี่ยค่าบำรุงมิเตอร์ เท่ากับ 120.29 บาท/เดือน

              ค่าบำรุงมิเตอร์แตละราย                    =                 120.29

                                                                        จำนวนเกษตรกรในบ่อนั้น

      หลักการนี้ใช้ในการคิดค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำของเกษตรกรจำนวน 204 บ่อ  คำนวณค่ากระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำได้แต่ละเดือนแล้วจะส่งให้สหกรณ์ เพื่อดำเนินการจัดเก็บจากเกษตรกร  แล้วนำไปส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต่อไป

Multimedia โครงการ

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

                                  

ผู้บริหาร

นายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ

ผู้อำนวยการ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ค้นหาโดย Google

นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13นโยบายสำคัญของกระทรวง

 

นโยบายกระทรวงเกษตรในพื้นที่โครงการฯ

โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่

โครงการเกษตรแปลงใหญ่(ข้าว)ต้นแบบ สุโขทัย

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้12
เมื่อวาน45
อาทิตย์ที่ผ่านมา110
เดือนที่ผ่านมา588
รวมผู้เยี่ยมชม50611

Currently are 5 guests and no members online

speedtest

แปลงค่าพิกัด

ภูมิศาสตร์ (degrees decimal) =To/From=UTM

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

สถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

พยากรณ์อากาศ

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

สำนักงานชลประทานที่ 4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 055641799    โทรสาร 055641927

Mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายวิศวกรรม

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายจัดสรรน้ำ

 

admin:somchai 081-6054069