ประมวลภาพกิจกรรมย้อนหลัง

 

กิจกรรมครบรอบ 115 ปี สถาปนากรมชลประทาน 13 มิถุนายน 2445

 

  

  ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ออกตรวจเยี่ยมสมาชิกโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อถวายในหลวงในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

งานทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลสัตตมวาร(ครบ7วัน) จัดที่อ่างเก็บน้ำห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย วันที่ 20 ตุลาคม 2559 

 

นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ได้ร่วมกันปลูกกล้ามะม่วง ณ บริเวณที่ทำการโครงการส่งน้ำฯ สุโขทัย ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ยืนต้นถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องวโรกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559

  

 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย  ให้การต้อนรับ ดร.มาโนช โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2558 เวลา 09.09น. นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เดินทางมาราชการพื้นที่จังหวัดสุโขทัย เพื่อตรวจติดตามปัญหาภัยแล้ง เข้าเยี่ยมชมบ่อสูบน้ำใต้ดินที่19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย โดยมีนายปิติ  แก้วสลับสี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย นายอาจิตร์  สุวานิชวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 4,นายไพบูลย์  ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย,นายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมชลประทาน,นายอินเจน  การชะนะ ประธานกลุ่มบริหารการใช้น้ำโซน2พัฒนาและสมาชิกจำนวน 200 คน ให้การตอนรับ 

 

 

 

วันที่ 3 เมษายน 2558 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย พร้อมด้วย นายพิสิษฐ์ พันธ์สน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน นายจิรยุทธ ครุฑเมือง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 นายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุโขทัย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรแบบแปลงใหญ่ กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมี นายไพศาล กิจภาค เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสหกรณ์เมืองสวรรค์ จำกัด 

 

 

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2557 เวลา 10.00 น ณ อ่างพักน้ำหนองปลาหมอ ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย พล.ต.ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข ผบ.จทบ.พ.ล. และคณะ ได้มาตรวจพื้นที่ในเขตตำบลย่านยาว โดยมีเจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ,กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทาน และ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย โดยนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เข้าร่วมและได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับการผันน้ำแม่น้ำยมสายเก่าเชื่อมต่อคลองระบายน้ำ DL-1 และอ่างพักน้ำหนองปลาหมอ โดยขอให้ผู้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ดำเนินการสำรวจออกแบบเบื้องต้นและก่อสร้างโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง เป็นการเร่งด่วน  

 

 

 

 

วันที่ 3 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ ผู้ผลิตข่าวจากรายการข่าว 5 ทั่วไทย เพื่อจัดทำสกู๊ปข่าว และเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ ในหัวข้อ การบริหารจัดการน้ำใต้ดิน ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นำไปเผยแพร่ในรายการ “สุขแบบไทย ใจพอเพียง” ออกอากาศทางช่อง 5 ในการนี้โครงการ ฯ ได้มอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยาย และนายพิสิษฐ์ พันธ์สน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ร่วมกับนายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 พาคณะดูงานกลุ่มบริหารการใช้น้ำโซน 2 พัฒนา นำโดยนายอินเจน การชะนะ ประธานกลุ่ม ฯ  ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

วันที่ 24 ตุลาคม 2557 เวลา 09.00 น. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ให้การต้อนรับคณะข้าราชการจากประเทศอัฟกานิสถาน นำโดย Mr.Mohammad Nader Rahimi  ตำแหน่ง Field Engineer Irrigation Engineering and Agriculture (UNFAO) เพื่อดูงานโครงการ ฯ ในหัวข้อเรื่อง “การฟื้นฟูและบริหารจัดการโครงการแหล่งน้ำขนาดเล็ก (small-scale Water Resources Rehabilitation And Management) และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น้ำชลประทาน  โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นวิทยาในการบรรยายและพาดูงานภาคสนาม ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 

 

วันที่ 24 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะบุคลากรของสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "นักบริหารงานเศรษฐกิจการเกษตร ระดับสูง" เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย โดยมีนายไพบูลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย และนายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 4 โดย นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ และนายไชยวัฒน์ กำทอง ร่วมให้การต้อนรับ โดยมีนายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 เป็นวิทยากรในการบรรยายและพาดูงาน ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

 

วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 10.00 น สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระ เจียศิริพงษ์กุล และคณะบุคลากรของสำนักเศรษฐกิจการเกษตร กรมชลประทาน และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน เข้าเยี่ยมชมเพื่อศึกษาดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักชลประทานที่ 4 นำโดย นายวิวัฒน์ มณีอินทร์ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา นายมงคล สุภากาย ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย และ นายไพบูลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ โดยมอบหมายให้นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายและพาดูงาน ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย 

 วันที่ 16 มิถุนายน 2557 เวลา 14 .30 น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ Mr. Simon Tilleard and Mr.Jorma Koponen ผู้เชี่ยวชาญ และคณะ จากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank ADB) โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายพิสิษฐ์ พันธ์สน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและพาดูงานภาคสนาม ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.30 น. นายไพบูลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ให้การต้อนรับนางอรทัย ธรรมศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป และคณะเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมงานบริหารทั่วไปโครงการ ฯ โดยมีนางยาใจ สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้างานบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่ของโครงการเข้าร่วมประชุมการตรวจเยี่ยมโครงการอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อรับทราบข้อมูล ปัญหา/อุปสรรค พร้อมหาแนวทางแก้ไขในการปฏิบัติงาน และยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานเพื่อนำไปสู่การพัฒนางานต่อไป 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 น โครงการส่งน้ำและบำรุงสุโขทัย ให้การต้อนรับ Mr.Andrew Mittleman ผู้เชี่ยวชาญสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ เพื่อดูงานโครงการเกี่ยวกับการจัดการน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบมีส่วนร่วม โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายและพาดูงาน ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย                      

วันที่ 8 เมษายน 2557 เวลา 11.00 น. นายไพบูลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ให้การต้อนรับ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล เพื่อศึกษาดูงานด้านการเติมน้ำโครงการศึกษาแก้ไขภัยแล้งและบรรเทาน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน พื้นที่จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม เป็นวิทยากรในการบรรยายและนำดูงานภาคสนาม ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 วันที่ 11 มีนาคม 2557 เวลา 13.00 น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นำโดยนายไพบูลย์ ทินมณี ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย นายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม นายพิสิิษฐ์ พันธ์สน หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และนายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ร่วมให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 7 และสถานีโทรทัศน์ไทย พีบีเอส เพื่อ ถ่ายทำสกู๊ปข่าว เรื่อง"การเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำใต้ดิน พื้นที่ลุ่มน้ำภาคเหนือตอนล่าง" ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รุ่นที่ 1 จัดขึ้นในวันที่ 6 มีนาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย รุ่นที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2557 ณ ศาลาอเนกประสงค์ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และ นายประมวล สากำ วิศวกรชลประทาน ชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายและให้ความรู้กับเกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฯ เพื่อร่วมกันส่งน้ำและบำรุงรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างองค์กรให้มีความเข้มแข็ง

 

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จัดโครงการฝึกอบรมยุวชลกร...เรียนรู้...งานชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 40 คน ดูงานการผลิตกระแสไฟฟ้า ณ เขื่อนสิริกิติ์ ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยรุ่นที่ 1 วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2557 ยุวชลกรจากโรงเรียนเทศบาลสวรรคโลกประชาสรรค์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 ในวันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 ยุวชลกรจากโรงเรียนโรตารี่สวรรคโลก 1 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน 40 คน 

 

  วันที่ 25-26 มกราคม 2557 คณะทำงานโครงการ "Integrated Study Project On Hydro-Meteorological Prediction And Adaptation to Climate Change in Thailand" IMAP-T ร่วมกับนักวิจัยไทย-ญี่ปุ่น จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,มหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ,กรมอุตุนิยมวิทยา และสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำใต้ดินของโครงการ ฯ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ ประสงค์วรรณะ นายช่างชลประทานอาวุโส หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม ให้การต้อนรับพร้อมบรรยายและพาดูงานภาคสนาม ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

 

 

 

  วันที่ 21 มกราคม 2557 เวลา 14.00 น คณะเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา เยี่ยมชมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เพื่อศึกษาดูงานการส่งน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในอำ้เภอสวรรคโลก และอำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย โดยมีนายสัมพันธ์ สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

 

 

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ร่วมกับ สำนักชลประทานที่ 4 และกรมชลประทาน นำโดย นายบุญสนอง สุชาติพงศ์ วิศวกรใหญ่ ด้านแผนงานและโครงการฯ , นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภชน์ ผบร.ชป.4 และ นายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ ฝวศ.คบ.สุโขทัย ให้การต้อนรับข้าราชการ กระทรวงเกษตรและชลประทาน จากสหภาพเมียนม่าร์ นำโดย Mr.Htun Oo Haiing  ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการส่งน้ำจากใต้ดินเพื่อการเกษตร และวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

 

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์พื้นพิภพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานและเก็บตัวอย่างน้ำบาดาลในพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย เพื่อทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและเคมี การประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเชิงคุณภาพด้านเกษตรกรรม วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 น ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

  

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมยุวชลกร...เรียนรู้...งานชลประทาน  ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 รุ่น เพื่อศึกษาและเรียนรู้เกี่ยวกับงานชลประทาน โดยจัดขึ้นที่เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก มียุวชลกรเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ รุ่นที่ 1 ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2556 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองยาง ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2556 โรงเรียนวัดศิริบูรณาราม อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย จำนวน 40 คน


โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรผู้ใช้น้ำชลประทาน ประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 100 คน  รุ่นที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย รุ่นที่ 2 วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2556 ในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย


คณะทำงานคัดเลือกการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรจังหวัดสุโขทัย  ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและตรวจสอบหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรระดับจังหวัด  ในพื้นที่บ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 19 หมู่ที่ 7 บ้านคลองปู ตำบลคลองมะพลับ อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย ในเขตความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย  ในวันที่ 20 มิถุนายน 2556 เวลา 13.30 น

นายชัยโรจน์ พฤฒาวงค์ หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม และนายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และเจ้าหน้าที่โครงการ ฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ปลูกต้นและกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันสถาปนากรมชลประทาน ครอบรอบปีที่ 111 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณหน้าอาคารที่ทำการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

 นายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน จัดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครชลประทาน จำนวน 24 คน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เกิดประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย 

Prof.Dr.Gregory A.Thomas ประธาน Natural Heritage Institute(NHI)จากสหรัฐอเมริกาเดินทางมาศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการน้ำผิวดินร่วมกับน้ำใต้ดิน (Conjunctive Water Management)โดยนายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทานและนายสัมพันธ์  สวรรคเชิดวิลัย หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  ให้การต้อนรับและพาดูงานในพื้นที่บ่อสูบน้ำใต้ดินที่30 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 น-16.00น

 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จัดประเพณีรดน้ำขอพร ผอ.คบ.สุโขทัย เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและขอพรจากผู้ใหญ่ ซึ่งแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีและขอพรเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตนเอง

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย ร่วมกับกลุ่มบริหารการใช้น้ำหนองปลาหมอ-ย่านยาว คลองกระจง ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  ณ อ่างพักน้ำหนองปลาหมอ ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00 น 

นายพงษ์ศักดิ์  ประสงค์วรรณะ นายช่างชลประทานอาวุโส ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษโครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเติมน้ำและการสูบน้ำเบื้องต้น เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยให้กับ Mr.KevinBral (ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาล)และคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาโครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาล

 

Dr.Sudhir Kumar ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านไอโซโทปสถาบันอุทกวิทยาแห่งชาติ ทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศInternational Atomic Energy Agency IAEA)รัฐอุตตรประเทศอินเดียและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลและเจ้าหน้าที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติเข้าเยี่ยมชมโครงการ ฯ และบ่อสูบน้ำใต้ดินที่ 12 อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

Mr.Kevin Bral (ผู้เชี่ยวชาญการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาล) และคณะกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา โครงการเติมน้ำลงสู่ชั้นบาดาลดูงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

Multimedia โครงการ

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

                                  

     

     

     

ผู้บริหาร

นายโสภัญญ์ ศรีสว่างวรกุล

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

ค้นหาโดย Google

สมาชิก

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้1
เมื่อวาน13
อาทิตย์ที่ผ่านมา80
เดือนที่ผ่านมา80
รวมผู้เยี่ยมชม76322

Currently are 3 guests and no members online

ช่องทางให้คำเสนอแนะและรับเรื่องร้องเรียน

1 ติดต่อด้วยตนเองที่โครงการส่งน้ำฯสุโขทัย
2 เวทีประชาคม
3 งานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่
4 ทาง Facebook
5 ทาง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

speedtest

แปลงค่าพิกัด

ภูมิศาสตร์ (degrees decimal) =To/From=UTM

ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน

สถานะสิ่งของส่งทางไปรษณีย์

พยากรณ์อากาศ

จัดทำโดยศูนย์สารสนเทศ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย

สำนักงานชลประทานที่ 4  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โทรศัพท์ 055641799    โทรสาร 055641927

Mail:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   โครงการฯ

              This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายวิศวกรรม

                This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   ฝ่ายจัดสรรน้ำ

 

admin:somchai 081-6054069