ปริมาณน้ำที่สูบย้อนหลัง ปี 2527-2562 (xls)

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย
สำนักชลประทานที่ 4   กรมชลประทาน   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
++++++++++